Mannol Ticari Marka üretim yeri Klayped (Litvanya) Şehri’nde yer almaktadır.
UAB SCT-Lubricants üretim sahası, yağlama malzemeleri üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır. 2005 yılında baz yağları ve çökelticiler için teknolojik hatların, boru hatlarının, rezervuar parklarının komple yeniden donanımı gerçekleştirilmiştir. Bu durum, MANNOL yağlama malzemeleri üretim prosedürünün komple bilgisayar sistemine geçmesini, böylece insan hatalarının en aza indirilmesini sağlamıştır. Günümüzde MANNOL Şirketinin sahası, dünyadaki en yüksek teknolojiye sahip olanlar arasında yer almaktadır. 
Üretim sahasının seçimi stratejik açıdan yapılmıştır ve Klaypeda Şehri bu konuda en ideal olanıdır. Ulaşım yollarına yakın yerleşime ayrıca özen gösterilmiştir:
Direkt fabrikaya kadar demir yolu çekilmiş;
Büyük yük araçları için yollar, Şehrin çevre yoluna direkt çıkışa imkan sağlamaktadır;
Gemi limanları büyük miktarda hammadde sevkiyatını ve hazır ürünlerin Afrika gibi, dünyanın uzak bölgelerine yüklenmesini sağlamaktadır.Yüksek teknolojili üretim laboratuvarda başlamaktadır. MANNOL ticari markası, yüksek kapasiteli Julabo Labortechnik Gmbh laboratuvar kompleksine sahiptir. Her yağlama malzemesi üreticisi, kendisine ait bir laboratuvarla övünemez, ancak üretilen ürünün kalitesi- tüm üretimin esas amacıdır. Biz de turumuzu özellikle laboratuvardan başlarız. Teknik laboratuvar, çökelticilerin doğru dozlanmasından, gelen hammaddenin ve üretilen ürünün kalite kontrolünden sorumludur. SCT fizik-kimya laboratuvarında, ASTM, DIN, ISO uluslararası yöntemler gereği, test edilen numunenin içeriği konusunda detaylı bilgilerin birkaç dakikada alınmasını sağlayan Labochema ve CANNON modern analitik komplekslerin çalışmalarını gözle görebilirsiniz. UAB SCT-Lubricants modern araştırma sistemlerinin imkanları herkesi hayran bırakmaktadır: 2000 yılların başında iki uzman tarafından bir kaç gün boyunca yapılan işler, bugün rubotlar tarafından, neredeyse insan müdahalesi olmadan 20 dakikada yapılmaktadır. Tüm reçeteler, gelen hammadde ve hazır ürünlerin analiz sonuçları, üretimin tek bir otomatik kontrol sistemine girilmekte olup, bu sistem, herhangi bir sapma olması halinde kalitesiz ürünün çıkışını durdurmaktadır.Ayrıca her partiden kalite kontrol için numunelerin alındığını ve arşivlendiğini de belirtmek gerekir. Bilgisayar teknolojisindeki veya içerdiği bilgilerdeki arızalar veya tamamen yok olması ciddi zararları doğurmamaktadır. Tüm bilgiler tekrar geri kazanılabilmektedir.Diğer bir önemli nokta ise – prosses kumanda panosudur (baz yağları ve çökeltici paketlerini karıştırma arkalı hazır ürün elde etme işlemi). I.S.T Molchtechnik GmbH Alman Şirketi tarafından özel olarak tasarlanan ve kurulan en yeni “Pigging System” otomatik dozlama ve boru hattını temizleme sisteminin de altını çizmek gerekir. Üretimin yeni kontrol kompleksi ile birlikte bu teknolojinin de uygulanmazı, içeriğin %0,00001 kadar doğrulukla dozlanmasına imkan sağlamıştır. 

Karıştırma işlemi, kesintisiz ürün üretimi için asenkronize olarak çalışan, her biri yirmi metre küp hacimli iki rezervuarda gerçekleşmektedir. Farklı seviyelerde yer alan özel pervaneler, tüm çökeltici ve maddelerin tüm hacim içerisinde dengeli bir şekilde dağılmasına kadar ürünü devamlı olarak hareket halinde tutmaktadır.

 

Hazır ürünler, muhafaza için ve sonra kaplanmak üzere özel rezervuarlara yerleştirilmektedir. Bu rezervuarlardaki taşıma sistemleri ve kommunikasyonlar, komple değiştirilmiş ve MANNOL Ticari Markasının kendi ürünleri için kullandığı yüksek standartlara uygun olarak modernize edilmiştir.

UAB SCT-Lubricants Şirketi, INFINEUM, LUBRIZOL, AFTON kimyasal şirketleri ile sıkı bir işbirliği içindedir. Üretimin tüm aşamasındaki en yüksek kalite, oto sanyii liderleri tarafından kabul göre ürünlerin elde edilmesini sağlamaktadır. MANNOL Ticari Markalı yağlama malzemeleri Mercedes-Benz, BMW, VOLVO, Volkswagen-Audi, MAN, MTU, API, ACEA markaları tarafından Kabul göremektedir. Hazır yağlarda kullanılan esas maddeler, gelen hammaddenin ve hazır ürünün kalite kontrolü konusunda saatlerce konuşulablir… Biz ise devam edelim.
 
Yağlama malzemeleri üretildiğinde onların kaliteli bir biçimde kaplanması ve yüklemeye hazırlanması gerekir. Personelin üç vardiyalı çalışma grafiği, günlük 24 saat boyunca aralıksız üretimin sağlanmasına imkan vermektedir. Bu durumda dahi fabrikanın kapasitesi ve imkanları, 100% olarak kullanılmamaktadır, ki bu da MANNOL’un daha da geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. 20 litreye kadar olan kaplar böyle görünür. 60 l, 208 litre hacimli variller ve 1000 litrelik konteynerler, kaplama sistemi ise daha farklı görünür, dağıtım hattı ise, boru, fitting ve hortumlardan oluşan bir karışık labirint oluşturmaktadır. 

Risklerin indirilmesi ve üretim prossessinin iyileştirilmesi için UAB-SCT-Lubricants Şirketi, MANNOL Ticari Markalı ürünler için kapları kendi başına üretme kararı almıştır. Bu fotografta, çeşitli boya maddelerinin büyük rezerini ve bir partideki tankların renklerinin diğer partidekine mümkün oldukça yakın olmasını sağlayacak şekilde renk şemasını dozlayan cihazları görebilmekteyiz. İdeal bir benzerliğin elde edilmesi genelde imkansızdır, çünkü hammadde sevkiyatçıları genelde malzemenin fiziksel özelliklerini değiştirmektedir, bu da nihai sonuçları etkilemektedir, ancak modern ekipmanlar, bu değişiklikleri minimuma indirmeye ve kaliteli bir kabın üretilmesine olanak sağlamaktadır.Bu ise, bizim varillerimize herkesçe bilinen şeklin verildiği kalıp presse eritilmiş plastiğin temin edildiği yerdir. Tüm atıklar geri dönüşüme gönderilmekte ve tekrar kullanılmaktadır, ki bu da üretim kapasitesini arttırmakta ve giderleri azaltmaktadır. 

Üretim kapasitesi ve hacmini gördükten sonra, depoya bakma merakı da uyanmaktadır. Büyük çaplı lojistik ve başka ülkelerle işbirliği, depo çalışanlarından gerçekten de bir Alman dakikliği ve doğruluğunu istemektedir. Her gün 20 TIRlık yükleme yapılmaktadır, ayrıca müstakil bir demir yolu mevcuttur, bu da çeşitli konstrüksiyon ve hacimli vagonların yüklenmesine olanak vermektedir. Modern kayıt sistemi ve kalifiye personel, işlerin kesintisiz ve hatasız yürütülmesine imkan sağlamaktadır. 

Modern teknoloji, bilinçli yönetim, doğruluk ve işe olan sevgi, bizim dünyamızdaki bütün makineler için kaliteli ürünlerin üretilmesine imkan sağlamaktadır. İster herhangi bir köydeki benzinli testere olsun veya Antraktida derinliklerindeki buz gemisi olsun – MANNOL Ticari Markası her koşulda hizmet vermeye ve bütün mekanizmalara güvenli bir koruma sağlamaya hazırdır!!!
Yukarı