8980 POWER STEERING FLUID

8980 POWER STEERING FLUID

MARKETE GİT
Mercedesler için güç direksiyon hidrolik yağı

Tanım:
MB 236.3 sıvıların kullanılması önerilen hidrolik sistemler için geliştirilen yüksek kaliteli sıvıdır. Titizlikle seçilen katkılar ve sentetik unsurlar -40°C to +100°C ısı aralığında en iyi özellikleri, yüksek antioksijenliği, ve işletimsel süresi boyunca kimyasal stabiliteyi sağlar.

Aşağıdakilere uygundur:
B 236.3   ZF TE-ML 03D/04D/ 09/11/14A/17C

Hacim:
500ml 102863
Yukarı